Her türlü Yönetim, Liderlik, Koçluk, Mentorluk gelişim süreçlerinde  Birey ve/veya Takımın gelişim alanlarıyla ilgili farkındalığın oluşması, içselleştirilmesi ve hedeflere doğru aksiyona geçilmesi için yol haritasının başlangıcı olarak; 'Uygulayıcısı' ve 'Yorumlayıcısı' olarak uluslarası düzeyde akredite olduğumuz değerlendirme araçlarını çalışmalarımıza dahil ediyoruz.