top of page
1b62671864524720ac94f4327ed79a08.jpg


Kurumsal
Hizmetler

Çevik Takımlar ve Çevik Takımlar İçin Koçluk

Program Hakkında:

Çevik takımlara liderlik yaparken kullanılacak koçluk becerileri, profesyonel koçluk bakış açısını rol model almakla birlikte uygulama şekillerinde farklılıklar gösterir. Profesyonel Koçluk yetkinliklerini baz alan Koçvari Liderler için çalışanın /danışanın yeni bakış açıları ve olasılıklar görmesine destek olan yapılandırılmış koçluk görüşmeleri gerçekleştirirler. Bu görüşmelerle çalışan /danışan kişisel ve profesyonel gelişimi için bir sonraki adımı hayal edebilir ve bu adımı atmak için aksiyona yönlenebilir.

Agile Takımlar bağlamında koçluk; koçluk ve mentorluğun birbirine karıştığı ikili bir tada benzer. Bir çalışana koçluk yaparak, hayatı ya da performansı ile ilgili bir hedefe erişmesi için destek olmakla birlikte aynı zamanda onlara mentorluk yaparak ‘çevik’ deneyimlerinizi ve fikirlerinizi paylaşıp, hedeflerine ulaşmaları için rehberlik yapar.

Bu sayede, koçluk ve mentorluk, bireyleri ve takımları , hem yetenekli hem çevik şekilde geliştirmek için birbiri içine geçmiş olur böylece daha çok ve daha iyi iş sonuçlarına ulaşmayı hedefler.

Bu model tüm-takım seviyesinde de tekrar eder. Koçluk, takım tarafından seçilen ve lider tarafından yürütülen koçluk adımları ile takımların performansının iyileşmesine yardım eder. Mentorluk ise bilgi ve deneyimleri takıma transfer eder, bu bilgi ve deneyimler takımın ne şekilde kullanacağı ile ilgilidir.

Hem birey hem takım bağlamında – koçluk ve mentorluk – faydalı ve kendi başına güçlü olabilir.

‘Çeviklik’ Bağlamı lideri mentor yapar, takım performansına odaklanmak ise koç.

Bu program, çevik takım liderlerinin takımlarının ihtiyaçları doğrultusunda onlara daha iyi hizmet edebilmek için koçluk temel yetkiliklerini baz alarak takım ihtiyaçları doğrultusunda koç ve mentor şapkası ile hareket ederek, takımın verimliliklerini arttırmak için kullanabilecekleri metod ve bakış açılarını derinleştirir.

Program Başlıkları 

 • Agile Coaching Nedir?

 • Yönetici Rolünden çevik Koçluğa Geçiş Yol Haritası

 • Çevik Lider için Zihin Yapısı Dönüşümü 

 • Agile Takımlar için Koçluk Evreleri

  • İki düzeyde koçluk:

   • Bire bir koçluk

   • Takıma Koçluk

   • Takım Dinamikleri ve Takım İhtiyacının belirlenmesi

 • Liderlik Stilini Belirleme / Çevik Koç Stilleri

  • Mentor Rolünde Koç/Lider

  • İş birliği Sağlayıcı olarak Koç/Lider

  • Çatışma Yöneticisi olarak Koç/Lider

  • Problem Çözücü Olarak Koç/Lider

  • Fasilitatör Rolünde Koç/ Lider

 • İşler Neden Yolunda Gitmez?

 • Kırmızı Bayraklar

 • Kırmızı Bayraklar Nasıl Ortadan Kalkar?

Detaylı  bilgi almak için info@ecmacademy.com adresine mail gönderebilir ya da (212) 982 39 47 numaralı telefondan Meltem Şakarcan'a ulaşabilirsiniz.

bottom of page