top of page
995.jpg

Koçlar için Supervizyon

Supervizyon, koç ve supervizor arasında işbirliğine dayalı ve genel olarak "koçluk varlığı"nın gelişimini hedefleyen bir öğrenme sürecidir.

Koça; kendini, danışanı ve danışanın sistemi  ile bu süreçte yapılanların sonuçlarını/etkilerini daha iyi görmesini sağlayan bir sistem bakışı oluşturur.

ICF, koçluk supervizyonunu profesyonel koçlar için bir gelişim süreci olarak önermektedir.

EMCC - European Mentoring & Coaching Council, Yönderlik ve Koçluk Derneği, Mentorluk ve Koçluk alanında başarılı uygulamaları teşvik etmeyi ve başarılı uygulama beklentilerini üyesi bulunan bütün Avrupa ülkelerinde artırmayı hedefleyen bir kuruluştur ve süpervizyonu EMCC üyeleri için zorunlu tutulmaktadır. 

Supervizyon, koçluktan farklı bir proses olup, bu becerilerin öğrenilmesi ve geliştirilmesi için eğitim süreci gereklidir.

ECMA Fakülte Liderleri, bireysel, grup ve organizasyonel supervizyon eğitim programlarını tamamlamış olup, bu hizmeti koçluk dünyasınd yaymak ve mesleğin gelişimi için çalışmaktadırlar.

bottom of page