top of page
988.jpg

Takım Koçluğu

Hızla değişen dünyada takımlar da hızla değişiyor. Takımlar sürekli olarak odaklarını, çalışma şekillerini değiştirirken üyeleri de değişiyor. Bu kompleks sistemde takım içinde işbirliğinin artması daha önemli ve daha karmaşık. Dolayısı ile takımlar daha çevik, yılmaz ve işbirliği içinde olmaya önem veriyor. Takımlar, tüm paydaşları için ve onlarla birlikte  değer yaratmak ihtiyacında.

 Çalışan Bağlılığı Anketleri, Örgüt Kültürü Anketleri, Değişim Yönetimi girişimleri, kuruluşların bugün sonuçlara ulaşmak için birlikte çalışma becerisine verilen önemin giderek daha fazla farkına varmasıyla son on yılda çarpıcı bir şekilde büyüdü. 

 Bu farkındalıkla birlikte Takım Koçluğu, liderlik ekiplerinin performansı iyileştirmesine yardımcı olmak için güçlü bir araç olarak hızla ilgi görmekte. 

ICF tarafından  onaylanmış  36 kredi (32 Core Competencies + 4 Resource Development) ve EMCC tarafından akreditasyonu beklenen Takım Koçluğu Sertifika programımız iki gün eğitim ve takip eden üçer saatlik dört adet uygulama modülleri şeklinde yürütülmektedir. Ayrıca her katılımcının dahil olduğu Grup süpervizyonu (2 kez 1,5 saat olmak  üzere) programa dahildir.

 Takım Koçu olarak kendini geliştirmek isteyen koçlar ve organizasyonlarda takım yöneten tüm liderler için Takım Koçluğu becerileri daha iyiye ulaşmak için önemli  ve bu becerileri beraber geliştirmek için sizi davet ediyoruz.

 Temel eğitimde; takım koçluğu, diğer takım gelişim uygulamalarından farkı, bireysel koçluğun ötesine geçmek için temel koçluk yetkinlikleri üzerine inşa edilecek takım koçluğu yetkinlikleri, koçluk sözleşmeleri, takım koçluğu sürecinin planlanması, takıma ileriye taşımak gibi kavramlar takım koçluğu yetkinlikleri yer almaktadır.

 Uygulama çalışmalarında, verilen senaryolar üzerinden her bir takım koçu hem eş-koç ile çalışmayı hem de takım koçluğu yapmayı deneyimleyecektir.

 Takım koçları için süpervizyonunun önemine inanıyoruz; ayrıca etik kurallarda takım koçunun süpervizyon alması gerekliliği mevcuttur. Her bir takım koçu iki kez  bir buçuk saatlik grup süpervizyonuna katılarak süpervizyon desteği sağlanmaktadır.

Detaylı bilgi için info@ecmacademy.com üzerinden bizimle temasa geçebilirsiniz.

bottom of page