top of page
984.jpg

Kurumsal Hizmetler

İş dünyasında, ister KOBİ ister kurumsal şirketler olsun hepsi için genel olarak hedef başlıkları net bir şekilde bellidir.

İş sonuçlarının en VERİMLİ şekilde alınması,

Şirket içinde İLİŞKİLER in en olumlu şekilde oluşması,

Müşterilere verilen hizmet KALİTE sinin en mükemmel şekilde sunulması.

Bu üç olgu sadece ilgili konularla bağlantılı gözükse de aslında Verimlilik, İlişkiler ve Kalite sonuçları şirketin tüm çalışanlarından başlayarak, takım sonuçlarına etkisi ve tüm şirketin sonucuna etkisi olacak şekilde birbiriyle ayrılmaz şekilde bağlantılıdır.

ICF (International Coaching Federation) ve HCI (Human Capital Institute) iş birliği ile 2016 yılında yapılan araştırma sonuçlarına göre, koçluk kültürü oluşturmuş ya da düzenli bir şekilde kurumun her kademesinde koçluk hizmetinin ve bakış açısının uygulandığı şirketlerde, bir önce ki yıl verilerine göre aşağıda yer alan başlıklarda belirtilen yüzdeler bazında artış sağlanmıştır.

  • Takım ruhunun artması  (%57)

  • Bağlılığın artması (%56)

  • Verimlilik artışı (%57)

  • Çalışanlar arası iletişimin artması (%45)

  • Liderlik gelişiminin hızlanması (%36)

  • Müşteri memnuniyetinde artış ( %22)

Bu sonuçlara bakıldığında da yukarıda belirttiğimiz Verimlilik, İlişkiler ve Kalite alanlarına etkilerini açıklıkla görülmektedir.

Eternal Coaching&Mentoring Academy tarafından sunulan koçluk hizmetleri görev, unvan bağımsız tüm Yönetici ve çalışanlar seviyesinde, şirketi oluşturan takımlara yönelik olarak olmak üzere geniş bir yelpazede sunulmaktadır.

Tüm süreçler, ICF (International Coaching Federation) ve EMCC (European Mentoring & Coaching Council)  Etik Kuralları ve Yetkinlikleri ne göre oluşturulmaktadır.

bottom of page