top of page

Profesyonel Koçluk Sertifika Programı

Eternal Coaching & Mentoring Academy Koçluk Felsefesi ve Yaklaşımı, içinde bulunduğumuz VUCA (V – Volatility, U – Uncertainty, C – Complexity, A - Ambiguity): Dalgalanma, Belirsizlik, Karmaşa ve Muğlaklık çağında kendi özüne sahip çıkmak için mücadele etmek zorunda kalan birey ve liderlerin ANLAM içeren bir yolda potansiyellerini en üst seviyede yaşamaları, bilinçli seçimler yaparak içinde bulundukları hikâyeye yön vermede ÖZGÜR hissetmeleri ve ÖZGÜN duruşları ile gerek iş gerek özel yaşam dengesinde yer alan tüm ilişkilerini, içinde bulundukları sistemi ve dünyayı olumlu şekilde etkilemeleri temellerinde yürür. Koçluk, var olan enerji ve potansiyel ile iş birliği yaparak, bu kaynaklarla ne yapmak istediğimizi seçmektir.

Modelimiz koçun, liderlerin ve danışanların, çalışanların iş yaşamında ve kişisel yaşamda gerçekten kendi bütünlüğü içinde istediği değişimi tasarlaması ve değerleri, vizyonu, anlam arayışı eşliğinde birey ve lider olarak tüm ilişkilerde BİLİNÇLİ seçimler yaparak ilerlemesini ve yaşamının her alanında uyum ve dengeyi sağlamak aynı zamanda özgün varlığı eşliğinde geleceği inşa etmek için kişinin potansiyelini ortaya çıkartır ve geliştirir.

Çeşitli koçluk modellerini, yaklaşımlarını, araçlarını gerçek yaşamda izleyerek oluşturulmuş ve etkinliği kanıtlanmış olan bu model, yaşanmışlıklardan doğması nedeni ile gelenekçi yaklaşımlardan ayrılır.

Koçluk mesleğini tüm dünyada düzenleyen iki ana kuruluş olan ICF ve EMCC TARAFINDAN  akredite edilmiş olan programımızdan mezun olan  koçlar, kendi öz ve hikayelerinin farkında, içten, derin bağlantı kurarak modelin felsefesine dayalı yolculuklardan kendileri de geçer.

Akreditasyonunu aldığımız ve yetkilendirilmiş olduğumuz iki ana kuruluş olan,  ICF (Uluslararası Koçluk Federasyonu)  ve EMCC (Avrupa Mentorluk ve Koçluk Konseyi)  tarafından belirlenen mesleki etik kurallar vazgeçilmez  sınırımız olup , koçlarımız tüm dünyada geçerli olan koçluk ve mentorluk sertifikalarına sahip olurlar.

Katılım Koşulları:

Katılım koşulları ile ilgili detaylı bilgi almak için info@ecmacademy.com mail gönderebilir ya da 0212 982 39 47 numaralı telefondan Meltem Şakarcan’a ulaşabilirsiniz.

Modül 1

Coaching Spiral (Profesyonel Koçluğu Giriş)

3 Gün 

21 CCE

​“Koçluk kişinin hapsolmuş potansiyeline vurulan kilitleri açarak kişinin gerçek potansiyelini ortaya çıkarır. Öğretmez! Öğrenmeye destek olur.”
                                                                                       Sir John Withmore

 • Profesyonel Koçluğun tanımı ve diğer disiplinlerden farkı,

 • ICF (Uluslararası Koçluk Federasyonu) Etik İlkeleri ve temel koçluk yetkinlikleri

 • Koçluk İlişkisi ve ‘Süreç Kontratını oluşturma

 • Eternal Koçluk Modeli 5C koçluk adımları

 • Eternal Koçluk Felsefesi ‘Öz Liderlik- Özgürlük – Özgünlük’ giriş

 • İkinci modül için hazırlık ödevleri

Modül 2

Öz Liderlik Felsefesi ile Koçluk

3 Gün

21 CCE

   “Kendini bil!”

                        Socrates

Varoluşumuzdaki bütünlüğü ve dengeyi sağlamak için kişide var olan potansiyelin bütünsel olarak ele alınmasını, beslenmesini ve kullanılmasını hedefler.

Kendisinin lideri olamayan başkasına liderlik yapamaz yaklaşımı ile öz- farkındalık ve öz-liderlik gelişimi hedeflenerek kişinin sahip olduğu değerler, güçlü yanlar ve yaşam amacı eşliğinde hayatının liderliğini ele alması amacına yönelik çalışmalar içerir.

Daha ilerideki modüllerde, bireyin yaşamındaki “ANLAM”ı oluşturmasını ve yaşamdaki varoluş tarzını bu bilgiler doğrultusunda şekillendirmesi desteklenir.

 • Eternal Koçluk Felsefesi ce 5C Koçluk Modeli’nin ilk adımı olan Öz Liderlik Felsefesine giriş

 • Koçluk Zihin Yapısı

 • Öz Liderlik felsefesi ile koçlukta kullanılan araçlar

 • Sistem yaklaşımı ve koçlukta önemi

 • 5C Koçluk Modelinin Öz Liderlik Felsefesinde kullanımı

 • Çalışma ödevleri

Modül 3

Özgürlük Felsefesi ile Koçluk

3 Gün

21 CCE

“Hayaller ve gerçeklik arasındaki mesafe harekete geçmektir.”

Öz farkındalık ve öz yönetim ile duygu ve düşüncelerinin farkında olarak bilinçli davranışlar sergileyen bireyler, her alandaki insan ilişkilerin yönetiminde becerikli ve pozitif liderlik yapabilme potansiyellerini en üst seviyede kullanabilirler. Bunu gerçekleştirebilmek için mevcut duruma birçok açıdan bakabilmek ve seçim yapabilme cesaretini göstermek gerekir ki bu da ÖZGÜRLÜK tür.

Yaşam arenasında karşı karşıya kaldığımız durumlarda duygusal, zihinsel, ruhsal ve fiziksel bütünlük içinde en doğru seçimleri yapabilmek için var olan potansiyelimizi kullanmaya yönelik araçlar sunar.

 • Zihin yapısının performans üzerinde ki etkisi

 • Farklı bakış açıları oluşturabilmeni gücü ve etkisi

 • Özgürlük felsefesi ile koçlukta kullanılan araçlar

 • 5C Koçluk Modelinin Özgürlük felsefesi ile kullanılması

 • İş dünyasında koçluk alanları ve Yönetici Koçluğu

 • 5C Koçluk Modelinin iş dünyasında kullanılması

 • Bir ‘Girişimci’ olarak Koçluk mesleğine giriş

 • Çalışma ödevleri

Modül 4

Özgünlük Felsefesi ile Koçluk

3 Gün

21 CCE

“Kimsen öyle koçluk ve liderlik yaparsın!”

Liderlik veya koçluk yaparken kendi özümüze sahip çıkabilmek ve ÖZGÜNLÜK sergileyebilmek, kalpten davranabilmek bireysel bir misyondur. Her birey biriciktir, kendi kaynaklarına sahiptir ve özgünlük her kişi için farklı olacaktır.

Ancak her bireyin kendine has doğası, onun şu anda kim olduğu değil kim olmakta olduğu ve özgün olması bir olay değil sürekli bir süreçtir. Bu zor, asla bitmeyen bir süreçtir. Çünkü kimliğiniz sürekli gelişmektedir. Fakat ödül daha mutlu, daha yaratıcı bir kişidir. Bazı psikologlara göre, özgünlük aynı zamanda daha iyi başa çıkma stratejilerine, kendine değer verme bilincine, daha fazla güven ve hedefleri takip etme olasılığına da neden olabilir.

 • Duygularla çalışırken koçlun varlığı

 • Koçlukta ‘Hikâye’ sanatının kullanılması

 • Koçlukta yaratıcılık ve yaratıcı araçların kullanımı

 • Özgünlük felsefesi ile koçlukta kullanılan araçlar

 • 5C Koçluk Modelinin Özgünlük felsefesi ile kullanılması

 • Öz Liderlik -Özgürlük-Özgünlük Felsefelerinin 5C Koçluk modeli ile bütünleştirilmesi

 • Çalışma ödevleri

bottom of page