top of page
976.jpg

ECMA Fakülte Liderleri

Dilek Yıldırım (MCC, MP, EQSA)
Kurucu Ortak

278e9ad2e.jpg

ICF tarafından verilen Master Koç (MMC) ünvanına sahip olan Dilek (ICF Master Certified Coach – MCC ), koçluk mesleğinin Türkiye’de gelişmesinde liderlik yapan kişilerden biridir.

2004 yılından itibaren sürdürmekte olduğu koçluk çalışmalarında 6.500 saat üzerinde koçluk deneyimi ile bir çok uluslar arası firma ve holdinge koçluk, mentorluk  ve takım koçluğu  alanlarında özel tasarlanmış hizmetler vermektedir.Çokuluslu firmalardan uzun yıllar boyunca gerçekleştirmiş olduğu yöneticilik rollerinden elde etmiş olduğu deneyimlerden yöneticilerin üstlendikleri rol ile birlikte karşı karşıya kaldıkları zorlukları, endişeleri, baskıları tanımakta ve

koçluğa olan tutkusu ile daha iyiye ulaşmaları ve kendi geleceklerini şekillendirmek için yöneticilere destek olmaktadır.

Ülkemizde koçluk mesleğinin en üst kalitede ve etik standartlardan sürdürülmesi için aktif olarak çalışan ICF (Uluslararası Koçluk Federasyonu) Türkiye  2007 yılı başkanıdır, aynı zamanda EMCC Tükiye bünyesinde Supervizyon Grup Lideri olarak koçlukta kalitenin sürdürülmesi hedefi ile Supervizyon kavramının yaygınlaştırılması hedefi ile çalışmaktadır.

Dilek aynı zamanda Eternal Coaching &Mentoring Academy Koçluk Felsefesi ve koçluk modeli olan ‘5C ‘ modelini geliştirmiştir.

ICF tarafından verilen Master Koç (MMC) ünvanına sahip olan Dilek, koçluk alanında dünyanın önde gelen koçluk okullarının verdiği akredite eğitimleri tamamlamış ve yeniliklere açık şekilde gelişimine devam etmekle birlikte aynı zamanda  Altınbaş Üniversitesi, İşletme Yüksek Lisans Programında  Yönetici Koçluğu ve Mentorluk alanında ders vermektedir.

“Biri Beni Dinliyor- Yaşanmış Koçluk Hikayeleri” adlı kitabı özgün bir yayın olarak Kasım 2012 ‘de Optimist Kitap tarafından yayınlanmıştır.  Bu kitaptaki gerçek hikayeler ile koçluğun daha iyi anlaşılmasını hedeflemektedir. “Who Holds The Magic Wand?” adı ile ingilizce olarak da yayınlanmış olan kitap, dünyanın önde gelen kitapçılarında bulunmaktadır.

2017 Ekim ayından itibaren bireysel çalışmalarına devam etmekle birlikte Eternal Coaching&Mentoring Academy Kurucu Ortağı ve Eğitim Direktörü rollerini de birlikte sürdürmektedir.

Dilek’in hayat felsefesi; her insan sınırsız bir potansiyele sahiptir! Yeter ki kim olduğuna inanarak ve ne istediğini bilerek, özgünlüğüne sahip çıkarak kendi hikayesini yaratma gücü olduğuna inansın!

Meltem Şakarcan (MCC, SP,EQSA)
Kurucu Ortak

27972c8a7.jpg

CF tarafından verilen Master Koç (MMC) ünvanına sahip olan Meltem  (ICF Master Certified Coach – MCC ),Eternal Coaching & Mentoring Academy kurucu ortaklarındandır. İletişim Bilimi üzerine yapmış olduğu lisans çalışmalarının üzere ülkenin önde gelen bankalarında ve kurumsal danışmanlık sektörlünde uluslararası temsilciliklere sahip şirketlerde  organizasyonel gelişim, satış, operasyonel kalite, müşteri deneyimi, şirket yönetimi konularında 30 yıl deneyime sahip olup, bu sürenin 10 yılını  Üst Kademe Yönetici, 10 yılını İcra Kurulu Başkanı (CEO) olarak geçirmiştir. Koçluk bakış açısını hayatının içinde bulunduğu her rolün içinde yaşayan Meltem,

profesyonel koçluk ve takım koçluğu ile ilgili akredite eğitim programlarını tamamlayarak, 2016 yılından itibaren sürdürmekte olduğu koçluk çalışmalarında 4.000  saate yakın koçluk deneyimi ICF Master Certified Coach (MCC), EMCC Senior Practitionar unvanları ile her düzeyde yönetici ve takımlara koçluk, mentorluk ve takım koçluğu alanlarında hizmet vermektedir. Bununla birlikte EMCC European Global Supervision Individual Award (ESIA) akreditasyonuyla dünyada akredite olmuş ilk 50 koç /mentor /lider supervisörüdür.

Farklı ülkelerden kurumsal şirketlerin ve iş insanlarının dönüşüm hikayelerinin yer aldığı ‘ SHİFT’ kitabının ortak yazarlarındandır.

Mentorluk ve koçluk çalışmalarını farklı alanlarda da yürütmekten olan  Meltem Turkish Win  mentorlarından olup aynı zamanda EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) koç havuzunda da yer alarak girişimcilere yönelik koçluk ve mentorluk hizmetleri de vermektedir. Aynı zamanda EMCC Supervizyon çalışma grubunda yer alan Meltem, koçluk mesleğinin gelişimi ile ilgili çalışmalarına da devam etmekle birlikte EMCC Türkiye Etkinlik Çalışma Grubu Lideridir.

2017 Ekim ayından itibaren Eternal Coaching & Mentoring Academy Kurucu Ortağı ve Fakülte Lideri rollerini birlikte yürütmektedir.

Meltem’in hayat felsefesi; Nasıl bir yaşam istediğinin farkında olan herkesin ‘sağlıklı olduktan’ ve o cesur ilk adımı attıktan sonra insanların istedikleri bir hayatı yaşamalarına doğru ilerlemelerinde  bir engel olmamasıdır. Bunun için yapmaları gereken tek şeyin kendi potansiyellerinin farkında olmaları ve harekete geçmek üzere istekli olmalarıdır. Kendi hayatında bu felsefe ile atmış olduğu pek çok adım Eternal Coaching & Mentoring Academy Felsefesinin temellerine örnek olmaktadır.

İş hayatında halen ve uzun yıllar boyunca almış olduğu Liderlik rolleri bireysel ve takım koçlukları çalışmalarına ışık tutmaktadır.

Zeynep Balcı (PCC,EQSA)
Fakülte Lideri

2804e4763.jpg

Zeynep, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde uzun yıllar sürdürmüş olduğu akademik kariyerine son verdikten sonra 1999 yılında kendi şirketini kurarak bir çok şirkete İnsan Kaynakları ve Eğitim alanında danışmanlık yapmıştır. 

2003 yılında tanıştığı koçluk mesleğini psikoloji formasyonu ile bütünleştirerek tüm çalışmalarını koçluk kavramı çevresinde oluşturmuş, düzenlemiş ve geliştirmeye devam etmiştir.   

2000 saatin üzerinde koçluk deneyimine ve ICF–PCC (Professional Certified Coach) akreditasyonuna sahip olan Balcı, 2008-2010 ICF – Uluslararası Koçluk Federasyonu

Türkiye Yönetim Kurulu Üyeliğini ve 2010-2012 döneminde de ICF Türkiye/ Uluslararası Profesyonel Koçluk Derneği Sekreterliğini yürütmüştür. Geliştirdiği ve uyguladığı ÇYDD ile ICF üye koçlarının gerçekleştirdiği “Gençlerle El Ele” koçluk projesinin lider koordinatörlüğünü 6 yıl sürdürmüştür. 2010 yılında, ICF Yıllık Kongresinde, ÇYDD projesi ile "Yerel Ruh, Küresel Duruş" alanında orta ölçekli ICF Şubelerine verilen ödülü Türkiye Şube olarak kazanmıştır. 

Balcı, hem bireylere hem de kurumlara bireysel ve takım koçluğu hizmeti vermektedir. Bugüne kadar pek çok farklı projede görev almış, bir çok kişinin yaşamına ve gelişimine olumlu katkılar yapmış olan Balcı, kişisel gelişim, hayat kalitesi, zindelik, stres yönetimi, farkındalık, bireysel performans gibi bir çok farklı alanda kişiler ve takımlarla çalışarak kazanmış olduğu tecrübe ve birikimini koçluk sürecine katmıştır. 

Koçluk mesleğine katkı sağlaması açısından 2014 yılından beri kendi tasarladığı “Koçlukta Yaratıcı Araçlar” eğitimini vermektedir. Balcı, sanat ile ifade çalışmalarını kendi koçluk sürecinde etkin olarak kullanan bir koçtur. Diğer koçlara mentor koçluk yaparak da onların mesleki gelişimlerine katkı sağlamaktadır. Balcı zindelik, esenlik, stres yönetimi, mindfulness, resilience kavramları ile ilgili bir çok atölye çalışması yapmaktadır. Önceliği kişilerin iyi olma halini desteklemektir. 

Hayat felsefesi olan öğrenmeye ve gelişime olan adanmışlığını, bilgi ve deneyimlerini, birikimlerini aktarma fırsatı bulduğu STK’larda hem proje üyesi, hem de konuk eğitmenlik yaparak paylaşmaktadır.

Gürkan Sarıoğlu (PCC)

2812d89d0.jpg

Gürkan, ODTÜ mezunu bir elektronik mühendisi olarak, Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT) sektöründeki Türk Telekom, IBM, Ericsson, STFA, Ericsson ve Turkcell şirketlerinde sürdürdüğü 37 yıllık kurumsal hayatını, kendine koyduğu hedef doğrultusunda 2008’de sonlandırdı. Kurumsal hayatının Turkcell’de geçen son üç yılında şirket içi mentorluk yaparak potansiyel yöneticilere kariyerlerinde destek oldu. Mentorluk deneyimi, kurumsal hayat sonrasında yapacağı iş olarak koçluğu seçmesinde en büyük etken oldu.

Gürkan koçluk eğitimlerine başladığı 2007’den beri Uluslararası Koçluk Federasyonu’nun (International Coaching Federation – ICF) bir üyesidir. ICF’in Türkiye şubesi olan Uluslararası Profesyonel Koçluk Derneği’nin kuruluşuna emek vermiş ve 2010 –2012 döneminde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştür. Şu anda da ICF Türkiye’nin Danışma Kurulu üyesi olarak katkısını ulusal düzeyde sürdürmektedir. 2014 ortasında yeni kurulan ICF EMEA Bölgesel Danışma Konseyine (Regional Advisory Council) seçilmiş kurucu beş üyeden biri olarak, koçluk mesleğine katkılarını uluslararası düzeye taşımıştır. Nisan 2016’dan itibaren de ICF’in Koçlar veya Koçluk Eğitim Kurumları hakkındaki etik ihlali iddialarının değerlendirildiği bir kurul olan Bağımsız İnceleme Kurulu (Independent Review Board)’da görev yapmaktadır. Gürkan ICF tarafından akredite edilmiş bir Koçluk Eğitimi Programından (ACTP – Accredited Coach Training Program) mezundur ve yine ICF tarafından verilen PCC (Professional Certified Coach) unvanına sahiptir.

İnsanlara bireyler olarak değer vermektedir. Bu tutkusunu bireylere olduğu kadar bu bireylerin yönettiği kurumlara da değer katmada kullanmaktadır. Geniş yelpazeye yayılmış deneyimini, koçluk ve mentorluk yaptığı kişilere, özellikle insan yönetimi ve gelişimi, stratejilerin başarılı uygulamalara dönüştürülmesi ve yapısal çalışma ortamlarının kurulması alanlarında destek vermekte kullanmaktadır. Kurumsal merdivenin en alt kademesinden Genel Müdürlük düzeyine kadar çalışmış bir koç olarak, bu birikimini iddialı kariyer hedefleri olan yöneticilerin hizmetine sunmaktadır.

bottom of page