top of page
co işçi

Profesyonel Koçluk
Sertifikasyon Programları

Eternal Coaching & Mentoring Academy Koçluk Felsefesi ve Yaklaşımı, içinde bulunduğumuz VUCA (V – Volatility, U – Uncertainty, C – Complexity, A - Ambiguity): Dalgalanma, Belirsizlik, Karmaşa ve Muğlaklık çağında kendi özüne sahip çıkmak için mücadele etmek zorunda kalan birey ve liderlerin ANLAM içeren bir yolda potansiyellerini en üst seviyede yaşamaları, bilinçli seçimler yaparak içinde bulundukları hikâyeye yön vermede ÖZGÜR hissetmeleri ve ÖZGÜN duruşları ile gerek iş gerek özel yaşam dengesinde yer alan tüm ilişkilerini, içinde bulundukları sistemi ve dünyayı olumlu şekilde etkilemeleri temellerinde yürür. Koçluk, var olan enerji ve potansiyel ile iş birliği yaparak, bu kaynaklarla ne yapmak istediğimizi seçmektir.
Ekran Resmi 2023-04-20 12.12.11.png
2cb197_6a9067deeec3466aa1ea2e40663f296e_mv2.webp

Eternal Coaching & Mentoring Academy Profesyonel Koçluk Sertifikasyon Programları

Yaklaşımımız, tüm insanların, iş ve kişisel yaşamda, kendi bütünlüğü içinde, istediği değişimi tasarlamasına ve değerleri, yaşam amacı, anlam arayışı eşliğinde, birey, koç ,lider ve içinde bulunduğu tüm ilişiklerde BİLİNÇLİ seçimler yaparak ilerlemesini destekler.
 

Birey yaşamının her alanında, uyum ve dengeyi sağlamak, aynı zamanda özgün varlığı eşliğinde geleceği inşa etmek için, var olan enerjiyi ortaya çıkarır ve geliştirir.

Çeşitli koçluk modellerini, yaklaşımlarını, araçlarını gerçek yaşamda izleyerek oluşturulmuş ve etkinliği kanıtlanmış olan bu model, yaşanmışlıklardan doğması nedeni ile gelenekçi yaklaşımlardan ayrılır.
 

Koçluk mesleğini tüm dünyada düzenleyen iki ana kuruluş olan ICF ve EMCC TARAFINDAN  akredite edilmiş olan programımızdan mezun olan  koçlar, kendi öz ve hikayelerinin farkında, içten, derin bağlantı kurarak modelin felsefesine dayalı yolculuklardan kendileri de geçer.

Psikoterapi

Profesyonel Koçluk Programımız İki Aşamadan Oluşmaktadır:

Temel Düzey Sertifika Programı

Koçlukla tanışmak, koçluk disiplini, becerileri, araçları, koçluk zihin yapısı ve bir koçluk modeli öğrenmek ve çeşitli koçluk araçlarını deneyimleyen  katılımcılarımız 4 modülden oluşan Profesyonel Koçluk/Mentorluk programına katılarak Program sonunda ICF ve EMCC tarafından akredite olmuş eğitim saatlerini gösteren katılım sertifikası alırlar. 

Bu  programı tamamlayan katılımcılar, gereklilikleri yerine getirdikleri taktirde EMCC’den EIA_ Practitioner unvanı almak için başvuruda bulunabilirler. 

Level 1 Akreditasyon Süreci

84 Saat kredi içeren Temel Düzey Sertifika Programını tamamlayan katılımcılar ;

7 Saat Grup Mentorluğu - 3 Saat Bire Bir Mentorluk - 5 Saat Kayıtlı Koçluk Görüşmesi Değerlendirmesi sürecini tamamladıktan sonra Eternal Coaching & Mentoring Academy tarafından düzenlenen sözlü ve yazılı sınavına girerler. Sınav sürecini başarı ile tamamlayanlar LEVEL 1 sertifikasını

alarak , 100 Saatlik koçluk çalışmalarını tamamladıktan sonra  ACC ünvanlama sürecine girmek için ICF'e başvurma hakkı kazanırlar.

Level 2 İleri Düzey

Temel Programı tamamlayan ve koçlukta derinleşmek isteyen, ICF PCC unvanı almak hedefi olan katılımcılarımız, grup çalışmaları, mentorluk, kayıtlı koçluk görüşmeleri, süpervizyon süreçlerini içeren İleri Düzey programına katılabilirler. 

Katılım Koşulları:

Katılım koşulları ile ilgili detaylı bilgi almak için info@ecmacademy.com mail gönderebilir ya da 0212 982 39 47 numaralı telefondan Meltem Şakarcan’a ulaşabilirsiniz.

Eternal Coaching School Profesyonel Koçluk Sertifika Programı'nın ilk 4 modülü toplam  84 saat olup, İleri Düzey Programla birlikte toplam 140 saatlik çalışmayı kapsamaktadır. 


Program Dili: Türkçe ve İngilizce 
Tüm Program Online / Zoom üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Şubat  2024- Mayıs  2024 Döneminde Program Dili Türkçe'dir.

Coaching Spiral
Profesyonel Koçluğu Giriş
07-08-09 Haziran 2024
21 Saat

“Koçluk kişinin hapsolmuş potansiyeline vurulan kilitleri açarak kişinin gerçek potansiyelini ortaya çıkarır.

Öğretmez! Öğrenmeye destek olur.”
                                                                           
           Sir John Withmore

​​

 • Profesyonel Koçluğun tanımı ve diğer disiplinlerden farkı,

 • ICF (Uluslararası Koçluk Federasyonu) Etik İlkeleri ve temel koçluk yetkinlikleri

 • Koçluk İlişkisi ve ‘Süreç Kontratını oluşturma

 • Eternal Koçluk Modeli 5C koçluk adımları

 • Eternal Koçluk Felsefesi ‘Öz Liderlik- Özgürlük – Özgünlük’ giriş

 • İkinci modül için hazırlık ödevleri

Öz Liderlik
Öz Farkındalık ve Öz Yönetim Araçları
05-06-07 Temmuz 2024
21 Saat 
                      
“Bir ben vardır bende benden içeri.” Yunus Emre

Varoluşumuzdaki bütünlüğü ve dengeyi sağlamak için kişide var olan potansiyelin bütünsel olarak ele alınmasını, beslenmesini ve kullanılmasını hedefler.
Kendisinin lideri olamayan başkasına liderlik yapamaz yaklaşımı ile öz- farkındalık ve öz- liderlik gelişimi hedeflenerek kişinin sahip olduğu değerler, güçlü yanlar ve yaşam amacı eşliğinde hayatının liderliğini ele alması amacına yönelik çalışmalar içerir.

 • 5C ®Koçluk Modeli eşliğinde Öz Liderlik Felsefesine giriş

 • Koçluk Zihin Yapısı

 • Öz Liderlik felsefesi yaklaşımı ile koçlukta kullanılan araçlar

 • Metaforlar ve koçluktaki kullanımı

 • 5C ®Koçluk Modelinin Öz Liderlik Felsefesinde kullanımı

 • Çalışma ödevleri

Özgürlük
Özgürlük Felsefesi ve Araçları
02-03-04 Nisan 2024
21 saat

                   “Hayaller ve gerçeklik arasındaki mesafe harekete geçmektir.” Anonim

Öz farkındalık ve öz yönetim ile duygu ve düşüncelerinin farkında olarak bilinçli davranışlar sergileyen bireyler, her alandaki insan ilişkilerin yönetiminde becerikli ve pozitif liderlik yapabilme potansiyellerini en üst seviyede kullanabilirler. Bunu gerçekleştirebilmek için mevcut duruma birçok açıdan bakabilmek ve seçim yapabilme cesaretini göstermek gerekir ki bu da ÖZGÜRLÜK tür.

Yaşam arenasında karşı karşıya kaldığımız durumlarda duygusal, zihinsel, ruhsal ve fiziksel bütünlük içinde en doğru seçimleri yapabilmek için var olan potansiyelimizi kullanmaya yönelik araçlar sunar.

 • Zihin yapısının performans üzerindeki etkisi

 • Farklı bakış açıları oluşturabilmenin gücü ve etkisi

 • Sistem yaklaşımı

 • Özgürlük Felsefesi ile koçlukta kullanılan araçlar

 • Hikayeler

 • 5C ®Koçluk Modelinin Özgürlük yaklaşımı ile kullanılması

 • İş dünyasında koçluk alanları ve Yönetici Koçluğu

 • Bir ‘Girişimci’ olarak Koçluk mesleğine giriş

 • Çalışma ödevleri.

 

  Özgünlük

  Özgünlük Felsefesi ve Araçları

  23-24-25 Ağustos 2024

Liderlik veya koçluk yaparken kendi özümüze sahip çıkabilmek ve ÖZGÜNLÜK sergileyebilmek, kalpten davranabilmek bireysel bir misyondur. Her birey biriciktir, kendi kaynaklarına sahiptir ve özgünlük her kişi için farklı olacaktır.

 • 5C ®Koçluk Modelinin Özgünlük felsefesi ile kullanılması

 • Özgünlük felsefesi ile koçlukta kullanılan araçlar

  Özgünlük

  Özgünlük Felsefesi ve Araçları

  15-16-17 Eylül 2023

Liderlik veya koçluk yaparken kendi özümüze sahip çıkabilmek ve ÖZGÜNLÜK sergileyebilmek, kalpten davranabilmek bireysel bir misyondur. Her birey biriciktir, kendi kaynaklarına sahiptir ve özgünlük her kişi için farklı olacaktır.

 • 5C ®Koçluk Modelinin Özgünlük felsefesi ile kullanılması

 • Özgünlük felsefesi ile koçlukta kullanılan araçlar

bottom of page