top of page
İncil Çalışma Grubu

Yönetici Koçluğu

Organizasyonlarda görev yapan orta kademe yöneticilerinin görev ve sorumlulukları son derece ağırdır. Üst yönetim tarafından belirlenen vizyon ve hedefleri takım üyelerinin benimsemesinin sağlanması, kendilerine bağlı çalışanlarının motivasyonlarının belli düzeyde tutarak, çalışan bağlılığının sürekli hale gelmesinin sağlanması, işe yeni başlayan çalışanların oryantasyon sürecini hızlı bir şekilde tamamlamalarına yardımcı olmaları, bununla birlikte kendi kişisel hedeflerini de gerçekleştirecek şekilde bir performans göstermeleri beklenmektedir.

Yönetici Koçluğu sürecinde, ECMA koçu, yöneticilerin asıl performansları ile ideal performansları arasında ki farkı görmeleri, ideal performans düzeylerine erişebilmeleri için gerekli farkındalığa sahip olarak, yol almaları konusunda yöneticilere rehberlik eder.

Organizasyon ya da danışan tarafından talep edildiği taktirde koçluk sürecine dâhil edilmesi kararlaştırılan yöneticilere uygulanan 360 derece ölçümlemelerden sonra ilk etapta kendilerine bire-bir geri bildirimleri verilir, sürece karar verilir ve yaklaşık 6 ay sürecek bir koçluk ilişkisi başlar.

bottom of page