top of page
İncil Çalışma Grubu

Üst Yönetim Koçluğu

Organizasyonlarda, özellikle büyüme ve gelişim süreçlerinde Üst Yöneticilerin bakış açıları en kilit noktayı oluşturur.

Organizasyonel gelişime yönelik olarak yapılan çalışmaların en verimli şekilde sonuçlanabilmesi için Üst Yönetimin vizyoner bir bakış açısına sağım olması, bunları uygulamaya geçirmesi için gerektiğinde cesur kararlar verebilmesi gerekir.

İşte Üst Yönetim Koçluk sürecinde, ECMA koçu, yönetim kademesini oluşturan bireylere, gerek bireysel gerekse takım koçluğu bakış açısıyla yöneticilere, kendileri, takımları ve organizasyonları ile ilgili yeni bakış açıları ve fırsatlar oluşturmalarına rehberlik eder.

bottom of page