top of page
İncil Çalışma Grubu

Politikalarımız

Genel Engelli Politikası

Eternal Coaching & Mentoring Acdemy engelli bireyleri destekler ve engelli bireylerin eğitim programlarına makul düzenlemelerle erişmesini sağlamak için uygun ortamları oluşturmayı taahhüt eder. Ayrıca ,engelliliğe dayalı ayrımcılığı yasaklar ve tüm engelli bireyler için fırsat eşitliği sağlar.Eternal Coaching & Mentoring Acdemy , tüm yerel ve uluslararası yasalara uygun olarak makul düzenlemeler sağlamayı taahhüt eder.

Ayrımcılığı bildirmek isteyen katılımcılar, belirtilen şirketimiz şikâyet politikasını takip etmeye teşvik edilir .

Öğrenme Güçlüğünü Ortadan Kaldıran Ortamların Sağlanması

Amacımız, her bir katılımcının ihtiyaçlarını karşılayan bir öğrenme ortamı yaratmaktır.  Programımızı daha erişilebilir kılmak için çeşitli ortamlar kullanabiliyoruz. 

İhtiyaçlarının karşılanıp karşılanamayacağını belirlemek ve bu politika hakkında detaylı bilgi edinmek isteyenler, info@ecmacademy.com adresinden iletişime geçebilirler.

Şikayet Politikası

Eternal Koçluk Akademisi A.Ş. herkese eşit muamele yapılmasını sağlamaya ve her türlü şikâyeti zamanında ve adil bir şekilde çözmeye çalışır. Katılımcılar, sunum, içerik, tesis, veya eğitmen davranışı hakkında şikâyette bulunma hakkına sahiptir.

Tüm şikayetler, elimizden gelen en iyi şekilde ele alınacaktır.

Şikâyet Politikası işleyişi aşağıda yer almaktadır.

  • Bir katılımcı öncelikle yaşadığı sorunu doğrudan eğitmen, personel veya katılımcı ile çözmeye çalışmalıdır. Katılımcılar bireye yaklaşma konusunda rahat değillerse 2. adıma geçebilirler.

  • Katılımcılar, şikâyette bulundukları kişiye ulaşamıyor ya da herhangi bir nedenden dolayı ulaşmaktan çekiniyorlarsa veya sorunu doğrudan çözemiyorlarsa, (7) gün içinde program yöneticisine yazılı olarak şikayetlerini iletmelidirler. Program yöneticisi sorunu inceleyecek ve şikâyeti aldıktan sonra (3) gün içinde katılımcıya bilgi verecektir.    Program yöneticisi, sorunu çözmek için ilgili tüm taraflarla birlikte çalışacaktır.Katılımcı sorunun çözüldüğünü düşünmüyorsa, inceleme için Eternal Koçluk Akademisi’ne yazılı bir itiraz talebi gönderilmelidir. Bu itiraz, orijinal şikâyeti ve katılımcının çözüm girişim (ler)inden memnun olmama neden (ler)ini içermelidir.

  •  İtirazlar incelenir ve (3) gün içinde katılımcıya yazılı olarak yanıt verilir.

Ayrımcılığı Önleme Politikası

Eternal Koçluk Akademisi A.Ş. politikasıdır:

• Tüm çalışanların işe alımı, ırk, yaş, din, renk, mezhep, milliyet, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsel kimlik, medeni durum, maluliyet veya gazilik ayrımı yapılmadan yapılır.

• Çalışanlar, birbirlerine veya katılımcıya ırk, yaş, din, renk, inanç, ulusal köken, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsel kimlik, medeni durum, engellilik veya gazilik durumu nedeniyle ayrımcılık yapamaz.

• Tüm bireyler, Eternal Koçluk Akademisi A.Ş. ‘nin açmış olduğu programlara, ırk, yaş, din, renk, inanç, ulusal köken, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsel kimlik, medeni durum, engellilik veya gazilik durumuna bakılmaksızın programlara katılabilir.

• Tüm çalışanlar, öğrenciler ve diğer katılımcılar, ayrımcılık ve tacizin olmadığı bir ortamdan yararlanır. Buna ırk, yaş, din, renk, inanç, ulusal köken, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsel kimlik, medeni durum, engellilik veya gazilik durumu alanlarında ayrımcılık veya taciz dahildir, ancak bunlarla sınırlı değildir. Eternal Koçluk Akademisi A.Ş Yönetimi herhangi bir çalışanın, öğrencinin, gönüllünün, yüklenicinin, ziyaretçinin    veya satıcının veya herhangi bir bireyin güvenli bir ortamda öğrenme becerisine makul olmayan bir şekilde müdahale eden davranışlarına müsamaha göstermez. Ayrımcılığı bildirmek isteyen katılımcılar, belirtilen şikâyet politikasını takip etmeye teşvik edilir (ana hatlarının belirtilmiştir) Eternal Koçluk Akademisi A.Ş. tüm iddiaları ve uygunsuz davranış raporlarını derhal araştıracaktır.

Etik, Dürüstlük ve  Şeffaflık Bildirimi

ETERNAL COACHING & MENTORING ACADEMY, dürüstlük ve şeffaflık içinde hareket etmeyi taahhüt eder. Kendimizi ve katılımcılarımızı en üst düzeyde dürüstlükte tutuyoruz ve programları etik bir şekilde sunmak için alınan önlemleri açıkça belirterek mümkün olduğunca şeffaf olmaya çalışıyoruz.

“Her insan doğal olarak yaratıcı, becerikli ve bütündür” sözü ve ruhuyla hareket ederiz. Başkalarının haklarına ve duygularına samimiyetle ve saygı ile bağlıyız. Mentorlar ve koçlardan oluşan bir akademi olarak, standartlarımızı korumak, kendimizi ve içinde yaşadığımız ve çalıştığımız daha geniş topluluğu geliştirmek için yeteneklerimizle katkıda bulunan kendini adamış bir topluluğuz. Akademide öğrenmenin, keşfetmenin ve katılımın ilerlemesine yönelik sorumluluklarımız ve yükümlülüklerimiz ulusumuzu ve dünyayı kapsar.

Vizyonumuzu destekleyen veya ortak çıkarları teşvik etmek için bize katılan diğer koçluk ortaklarıyla ilişkilerimizi besliyoruz. Misyonumuzu sorumluluklarımızla bütünleştiririz. Bilgi kaynaklarımızı, kamu amaçlarımıza hizmet ederken tarafsız bir şekilde katkıda bulunuruz.

ICF'nin temel değerlerini ve onlardan kaynaklanan eylemleri anladığımızı davranışlarımızla gösteriyoruz. Tüm değerler bizim için eşit derecede önemlidir ve birbirini destekler. Tüm ETERNAL eğitmenlerinin ve mezunlarının bu değerleri tüm etkileşimlerinde sergilemeleri ve yaymaları beklenir. Profesyonellik, işbirliği, insanlık ve eşitlik konularında kendimizin en iyi versiyonlarını bir araya getiren kaynaklarımızı akıllıca kullanmaya söz veriyoruz.

Koçluk programlarına erişimi sağlamak için adil, güvenli ve etik bir satış süreci ve eşit fiyatlandırma politikası izleriz.

ICF Etik Kuralları, tüm ICF profesyonelleri için ICF'nin temel değerlerini, etik ilkelerini ve davranış standartlarını tanımlar. Bu etik davranış standartlarını karşılamak, ICF'nin temel koçluk yeterliliklerinin ilkidir. ICF Etik Kuralları hakkında daha fazla bilgiyi buradan edinebilirsiniz. ICF Code of Ethics here.

Kayıt - Katılım Politikası

Programımızda başarı, tüm katılımcıların tam bağlılığını gerektirir. Programlara kaydolduklarında, katılımcılar tüm oturumlarda tam olarak hazır bulunmayı ve ellerinden gelenin en iyisini yapmayı kabul ederler. Bu durum, zamanında gelmeyi, davranış kurallarına uymayı ve program etkinliklerine katılmayı içerir.

 

Katılım Koşulları

Katılımcıların sertifikaya hak kazanmaları için belirlenen program dahilinde eğitimlerde hazır bulunmaları gerekir.

Katılımcıların, acil bir durum oluşması ya da sağlık sorunları nedeniyle programın bir bölümüne ya da bir modülüne katılım sağlayamayacak olmaları halinde program liderleri ile temasa geçerek haber vermeleri beklenmektedir. Bu durumlarda kaçırılan çalışmayı telafi etmek için, çalışma materyallerini tamamlanması, gerekli hallerde ek mentorluk alınması ya da ilgili modülü bir sonraki süreçte tamamlamaları beklenmektedir.

Katılımcılar, bir modülün iki  saatinden fazlasına katılamayacakları durumlarda, masrafları kendisine ait olmak üzere program lideri ile çalışma ya da başka bir programa kaydolma seçeneklerine sahiptirler.

Bununla birlikte, mentor koçluğa katılamama durumlarında Uluslararası Koçluk Federasyonu kuralları gereği 10 saatlik mentor koçluğu tamamlamak için, masrafları kendisine ait olmak üzere ek bireysel mentor koçluk görüşmesi talebinde bulunmalıdırlar.

Bu politikaya yönelik talepler duruma göre değerlendirilmek üzere program liderine ve Eternal Koçluk Akademisi’ne yazılı olarak sunulmalıdır.

Katılım Kuralları

Programlarımız, katılımcılarımızın en fazla faydayı elde etmeleri için etkileşimli şekilde tasarlanmıştır.

Bu nedenle, katılımcılardan program liderleri ve diğer katılımcılarla birlikte tüm program sürecinde iletişim halinde olmaları, koçluk ve deneyimsel öğrenme alıştırmaları dahil olmak üzere tüm çalışmalara katılmaları beklenmektedir. Bir programa ya da programın bir bölümüne katılım sağlanamayacaksa, uygun bir zaman dilimi içinde program liderinin haberdar edilmesi sürecin yönetimi için önemli bir konudur. 

Detaylar için lütfen aşağıda yer alan Davranış Kurallarına bakınız.

 

Davranış Kuralları

Katılımcılarımızın tüm eğitim sürecinde, grup çalışmalarında ya da bire bir çalışmalarda profesyonel bir şekilde davranmaları beklenir. 

 

Genel beklentiler aşağıda belirtilmekle birlikte günün şartlarına göre ek maddeler eklenebilecektir.

 

• Eğitim modüllerine, grup çalışmalarına, bire bir çalışmalara zamanında gelmek.

• Tüm grup çalışmalarına ve mentor koçluğu oturumlarına katılmak.

• Online programlarda kameraların açık olması.

• Eğitim modüllerinin oturumlarına, grup çalışmaları ve mentor koçluğu oturumlarına tam   katılım sağlanması.

  Bu madde gerekli ön hazırlıkları, ödevleri yapmayı, tartışmalara ve etkinliklere  katılmayı, öğrenmenin sorumluluğunu üstlenmeyi ve başkalarının öğrenmesine katkıda bulunmayı içerir.

• Bütünlük ve dürüstlükle tartışmalara katılmak.

• Cep telefonunun sessizde olması, mesajlaşmamak ve diğer rahatsız edici davranışlar     

  dahil olmak üzere, diğer katılımcılara ve program liderlerine saygılı olmak.

• Başkalarının onuruna ve insanlığına saygı gösterirken çeşitliliği ve kapsayıcılığı

  benimsemek.

Kısmi Tamamlama Politikası

Programın Kısmen Tamamlanmasında Uygulanacak Kredi Süreci

 

Eternal Koçluk Akademisi, bir programın kısmen tamamlanması halinde tamamlanan kısmını kapsayan kredi içeren sertifika verecektir. Bu kredi, katılım sağlanan programın saat sayısı ve bu programın öncesinde ve sonrasında verilen ödevlerin tamamlanmasına bağlı olacaktır. (Koçluk alıştırması, bireysel çalışmalar gibi)

 

Mevcut durumda devam etmekte olduğunuz ya da daha önce devam ettiğiniz bir program için kısmi kredi içeren sertifika almak konusunda bilgi edinmek için info@ecmacademy.com mail adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

 

Lütfen tamamladığınız programla ilgili ayrıntıları, talep ettiğiniz programa katılım döneminizi ve varsa ek belgelerinizi bize iletin. İnceleme sonucunda uygun görüldüğü taktirde tamamlanan eğitim saatlerinin sayısına paralel krediyi içeren sertifikanızı size ileteceğiz.

Ödeme ve Ücret Politikası

Ödemeler yurt içi yerleşik kişiler için TRL cinsinden olacaktır. Ödemelerinizi Eternal Koçluk Akademisi A.Ş banka hesabına göndermeniz beklenmektedir.

Program kayıtları ödeme koşullarının belirlenmesi ve belirlenen süreçte ödeme koşullarının gerçekleştirilmesi ile tamamlanacaktır.

Geri Ödeme Politikası

Bir programa katılımın iptal edilmesi sürecinde tam bir geri ödemeye hak kazanabilmek için, talep programın başlangıcından en az (10) iş günü önce yapılmalıdır. Programın başlamasına 10 günden daha kısa süre kala yapılan iptallerde ücret iadesi yapılmaz. Yazılı iptal bildirimi, talebin Eternal Koçluk Akademisi A.Ş. tarafından alındığı tarihte geçerli olacaktır. Geri ödeme, iptal veya para çekme taleplerinin alınmasını takip eden (15) gün içinde yapılacaktır.

Kayıt Değişiklikleri

Katılımcı değişikliği veya programlar arasında geçiş dahil olmak üzere kayıt değişiklikleri, program tarihinden en az yedi gün önce tamamlanmalıdır. Katılımcılar kayıt bilgilerini değiştirmek için info@ecmacademy.com mail adresinden  iletişime geçebilirler. Katılımcı sayısı doğrultusunda değişiklik talepleri değerlendirilecektir.

Kredi Transferi Politikası

Başka bir kuruluştan ICF tarafından akreditasyona sahip 1. Seviye Programı tamamlayan bireyler, tamamladıkları kredi saatlerini Seviye 2 programımıza transfer edebilirler. Tamamlanan Seviye 1 programını düzenleyen kuruluş iletişim bilgileri, tamamlanan saat sayısı, tamamlama sertifikasının Eternal Koçluk akademisi A.Ş.’ye iletilmesi gereklidir. Gerektiğinde ek ayrıntılar veya belgeler istenebilir. Daha fazla bilgi için info@ecmacademy.com bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Hastalık Politikası

Sertifikaya hak kazanmak için gereken eğitim saatlerini sağlamak için tüm program oturumlarında hazır bulunulması önemlidir.

 

Bu süreçte acil (sağlık,vb)  bir durum nedeniyle eğitim programları, grup çalışmaları ya da mentorluk süreçlerine katılam sağlanamayacağı durumlarda program lideri ile iletişime geçilmelidir. Kaçırılan dersi, grup çalışmasını telafi etmek için ek ücret ödeyerek program liderlerinden destek alınabilir.

 

Katılımcılar, bir modülün 2 saatinden fazlasına katılamayacakları durumlarda, masrafları kendisine ait olmak üzere program lideri ile çalışma ya da başka bir programa kaydolma seçeneklerine sahiptirler.

 

Bununla birlikte, 1 saatten fazla mentor koçluğa katılamama durumlarında Uluslararası Koçluk Federasyonu kuralları gereği 10 saatlik mentor koçluğu tamamlamak için, masrafları kendisine ait olmak üzere ek bireysel mentor koçluk görüşmesi talebinde bulunmalıdırlar.

 

Bu politikaya yönelik talepler değerlendirilmek üzere, program lideri ve Eternal Koçluk Akademisi A.Ş ye yazılı olarak sunulmalıdır.

bottom of page