top of page
İncil Çalışma Grubu

Yönetici Olma Halleri

"Daha önce hiç sahip olmadığın bir şeye sahip olmak istiyorsan daha önce yapmadığın bir şey yapmalısın."

N. P Eseschkian

İş hayatında, ‘Yönetme’ rolünü hayatımıza aldığımız ilk andan itibaren farkına varmamız gereken en temel nokta ‘hayatın her alanında sahip olduğumuz bakış açılarının aslında ekip üyelerine karşı davranışlarımızın temeli olduğu’ konusu. Hayata ne şekilde bakıyorsak ‘Yönetme’ konusuna da bu şekilde bakarız aslında.

Uluslararası düzeyde yapılan ‘bağlılık’ araştırmalarından çıkan ortak sonuç şu ki ‘çalışanlar aslında şirketlerini değil yöneticilerini terk ediyor’ İster bir kişi ister bin kişilik bir ekip yönetin, iş sonuçlarınızın verimli olması ekip üyelerinizle kurmuş olduğunuz ilişki ve iletişim kalitesine bağlı olduğu günümüz iş dünyasının en temel gerçeği…

İstediğimiz iş sonuçlarına ulaşabilmemiz için ‘Yönetim Becerileri’ adı altında geçen tüm yetkinlikleri bilinç düzeyinde uygulamak yetmiyor.

İş hayatında, ‘Yönetme’ rolünü hayatımıza aldığımız ilk andan itibaren farkına varmamız gereken en temel nokta  hayatın her alanında sahip olduğumuz bakış açılarının aslında ekip üyelerine karşı davranışlarımızın temeli olduğu’ konusu. Hayata ne şekilde bakıyorsak ‘Yönetme’ konusuna da bu şekilde bakarız aslında.

Gerçek ve sürdürülebilir etkiyi yaratmak , tüm bu becerilerin içselleştirilerek, benimsenmesine bağlı. Özetle ‘Yapma’ halinden çıkıp, ‘Olma’ haline geçen bir zihin yapısı günümüz yöneticilerinde aranan en temel nitelikler.

Belirli sayıda katılımcı ile sınırlı olan YÖNETİCİ OLMA HALLERİ, Koçluk&Atölye çalışmaları yönetici olarak öncelikle kendimizde dönüşüm yaratarak ardında da ekibimize yansıtarak hayat sonuçlarımızı ne şekilde değiştirebileceğimizi birlikte deneyimleyeceğimiz ve sonuçlandıracağımız bir sürecin ilk adımı.

Yönetici Olma Halleri Programı kurumla belirlenecek konu başlıklarını kapsayacak şekilde tasarlanacak workshop günlerinin ardından katılımcılarla bu konularda gelişimlerine yönelik bire bir koçluk programlarını kapsamaktadır. Workshop ve koçluk görüşmeleri adetleri kurumlarla belirlenen ihtiyaçlar paralelinde şekillenmektedir.

bottom of page