top of page
İncil Çalışma Grubu

Kurumsal Geribildirim Kültürü

Yaklaşık son 15 yıldır hemen hemen tüm sektörlerde kuşaklar arası iletişimin önemi, verimliliği ne kadar etkilediği kimin kime ayak uydurması gerektiği konusunda konuşulmadık bir cümle, söylenmedik tek bir laf kalmadı. Tüm bunlar olurken bir baktık ki üçüncü kuşak da iş hayatına hazırlanmaya başladı ve gelecek beş yıl içinde iş hayatında çalışan, girişimci, müşteri, iş ortağı… vb bir çok rol de bizlerle birlikte olacaklar.

Tüm bu dinamikler değişirken şirketler için Kurumsal İletişim’in ötesinde ortak bir İletişim Dili Birliği’nin sağlanması her geçen gün önemini arttırmakta.  İşte Geribildirim Kültürünün geldiği yer tam da burası.

Geribildirimin ve dürüstlüğün değerli olduğu bir kültür oluşturarak, çalışan bağlılık oranını yükseltebilir,  daha iyi bir şirket kurabilir ve iş performansını artırabilirsiniz. HEPSİ BİR ARADA!

Geribildirim Kültürü nedir?

Yakın geçmişte geribildirim sadece yöneticilerin çalışanlarına belirlenmiş dönemlerde yaptıkları görüşmeler olarak anılsa da günümüzde bir geribildirim kültürü, esasen,

  • Çalışanlar arasında,

  • Çalışanlar ve yöneticiler arasında,

  • Yöneticiler ile üst yönetim arasında dürüst iletişime odaklanan bir işyeri kültürüdür.

Geri bildirim kültürü, her çalışanın, organizasyon şemasında nereye düşebileceğine bakmadan, organizasyondaki başka bir kişiye geri bildirim verme hakkına sahip olduğunu hissettiği bir kültür olarak benimsendiği ve uygulandığı taktirde işe yarar.

Organizasyonunuzun gelecekteki başarısı için sağlıklı bir geribildirim kültürü neden önemlidir? Bir çok sebepten bazıları;

  • Çalışan bağlılığı,

  • Pozitif iş ortamı,

  • Ciro artışı ve “Beyin Göçünün azalması

  • Kurumsal İletişim kültürünün gelişmesi,

ECMA Kurumsal Geribildirim Kültürü Programları, ECMA Koçluk Yaklaşımı modelini temel alarak, her kurumun, departmanın ihtiyacına göre modüler yapılar halinde şekillendirilerek oluşturulur.

bottom of page