top of page
İncil Çalışma Grubu

Kurumlar İçin Süpervizyon

Supervizyon, koç ve supervizor arasında işbirliğine dayalı ve genel olarak "koçluk varlığı"nın gelişimini hedefleyen bir öğrenme sürecidir.

Koça; kendini, danışanı ve danışanın sistemi  ile bu süreçte yapılanların sonuçlarını/etkilerini daha iyi görmesini sağlayan bir sistem bakışı oluşturur.

ICF, koçluk supervizyonunu profesyonel koçlar için bir gelişim süreci olarak önermektedir. EMCC - European Mentoring & Coaching Council, Yönderlik ve Koçluk Derneği, Mentorluk ve Koçluk alanında başarılı uygulamaları teşvik etmeyi ve başarılı uygulama beklentilerini üyesi bulunan bütün Avrupa ülkelerinde artırmayı hedefleyen bir kuruluştur ve süpervizyonu EMCC üyeleri için zorunlu tutulmaktadır. 

Supervizyon, koçluktan farklı bir proses olup, bu becerilerin öğrenilmesi ve geliştirilmesi için eğitim süreci gereklidir.

Supervizyon, kurum içinde koçluk yapan koçlar için de çok önemli ve olması gereken bir uygulamadır. Kurum içindeki dinamiklerin yönetilmesi, gizlilik sınırları ve etik konularda birlikte düşünmeyi ve kaliteyi sağlar. Kurum içi koçlar için de grup süpervizyonu veya bireysel süpervizyon uygulamalarımız vardır.

ECMA Fakülte Liderleri, bireysel, grup ve organizasyonel supervizyon eğitim programlarını tamamlamış olup, bu hizmeti koçluk dünyasında yaymak ve mesleğin gelişimi için çalışmaktadırlar.

bottom of page