top of page
İncil Çalışma Grubu

Takım Koçluğu 

Şirketleri temel yönetim felsefesinde hedef: Yüksek performansın süreklilik sağladığı takımlar

Temel Soru ise: Yüksek Performanslı takımlar için neye gerek var?

Takım koçluğu, ekip üyeleri arasında işbirliği sağlamak, ortak amaç ve performans hedefleri oluşturmak ve iş ortakları ile etkin iş birliği ve iletişim süreci sağlama ve takım ruhunu geliştirmek konusunda kullanılan, takımlara özgü tasarlanan etkin bir performans aracıdır.

 

Takım Koçluğu programına katılan takım üyeleri:

  • Bireysel veya fonksiyonel bakışın ötesinde bütünü görür.

  • Bütün olarak sonuç elde etmeye odaklanır.

  • Pozitif, yaratıcı, ulaşılmazı olmayan bir atmosfer oluşur.

  • Suçlama ve tenkit, savunma, hor görmek, duvar örmek gibi takım toksinlerine izin vermez.

  • Ortak ve kişisel sorumluluk duygusu artar.

  • Takım içindeki rolünü kavrar ve anlamlandırır.

  • İstenilen sonuçlara ulaşmak için birlikte hareket eder.

 

ECMA Fakülte Liderleri, Takım ve Sistem Koçluğu konusunda dünyanın en önde gelen kuruluşlarından sertifikalı koçlar olup Takım Koçluğu süreçlerini sistem bakış açısı ile yönetmektedirler.

bottom of page