top of page
İncil Çalışma Grubu

Kurumsal Koçluk ve Mentörlük Kültürü

ECMA Kurumsal Koçluk ve Mentorluk Kültürü süreci, herhangi bir organizasyondaki İnsan-Performans sürecine kritik ve sıklıkla gözden kaçan bir unsur ekler.

Koçluk ve Mentorluk  kültürü oluşturmak, organizasyonun her seviyesinde, bireye ve bireyin performansına odaklanan düzenli görüşmeler yapılmasını garanti altına alır.

İnsanlar çalıştıkları organizasyonla bir bağ oluşturmak ve karşılığında değer verilmek ve takdir edilmek, yeni beceriler öğrenmek ve yeteneklerini geliştirerek rollerini başarıyla yerine getirmek isterler.

Koçluk ve Mentorluk  kültürü oluşturmak, bu beklentilerin karşılanmasını mümkün kılar ve bu süreçte organizasyon da performans ve stratejik hedeflerini karşılamış olur.

ECMA Kurumsal Koçluk ve Mentorluk  Kültürü Programları, ECMA Koçluk Yaklaşımı modelini temel alarak, her kurumun, departmanın ihtiyacına göre modüler yapılar halinde  şekillendirilerek oluşturulur.

bottom of page