top of page
İncil Çalışma Grubu

EMCC Onaylı Liderlik Gelişim Programı

2cb197_6a9067deeec3466aa1ea2e40663f296e_mv2.webp

Eternal Coaching & Mentoring Academy (ECMA) Liderlik Felsefesi, liderlerin, kendilerinin ve çalışanlarının potansiyellerini ortaya çıkarmaları ve performans artışı sağlamaları için, ‘Öz Liderlik’ Felsefesi ile öncelikle kendilerini tanımalarını, bakış açılarını geliştirmelerini ve duygularının farkında olmaları gerektiğine inanmaktadır.

Öz farkındalık ve öz yönetim ile duygu ve düşüncelerinin farkında olarak bilinçli davranışlar sergileyen liderler, her alandaki insan ilişkilerin yönetiminde becerikli ve pozitif liderlik yapabilme potansiyellerini en üst seviyede kullanabilirler. Bunu gerçekleştirebilmek için mevcut duruma birçok açıdan bakabilmek ve tüm ekip üyelerinin de bunu başarabilmeleri için farklılıklarına rağmen aynı bakış açısına sahip olmalarını sağlayabilmek ise liderlerin en önemli başarı göstergesidir.

Üç  Modül olmak üzere toplam 6 günden oluşan bu program,

 • Orta ve üst kademe yöneticilerin kişisel ve iş sonuçlarını geliştirmek için öncelikle ‘yönetici’ olarak kendi zihin yapıları inceleyerek bu süreci güven oluşturmak için kullanmanın temelini oluşturmalarını,

 • Öz liderlik felsefesi ile olumlu ve proaktif zihin yapılarını iş hayatlarında hem takımlarının gelişimi hem de diğer iş ortakları ile daha fazla sinerji yaratılmasında daha fazla fayda sağlamak için kullanmalarını,

 • Bireysel, takım ve şirket hedeflerine ulaşmaları için liderlerin ve çalışanların bakış açılarının, kaynaklarının ve yaratıcılığın bütünleşmesini,

 • Programın omurgasını oluşturan 5C Koçluk Modeli ile iş hayatında geribildirim, performans yönetimi, delegasyon ve değişim dönemlerinde kendilerinin ve ekiplerinin verimliliklerini arttıracak şekilde ortak bir bakış açısı ve yönetim dilini oluşturmalarını desteklemektedir.

Programın Öncesinde ve/veya sonrasında kullanılabilecek değerlendirme araçları:

Birkman Birey ve Takım Değerlendirme Araçları

VIA (Values In Action) Araçları

 

Programın tamamlanmasını takip eden süreçlerde Eternal Mentora Sistemi üzerinden On Line olarak hatırlatma ve takip kaynakları paylaşılmaktadır.

Modül 1

Değerlerimle Yönetiyorum
 • 21. Yüzyılda Yönetim ve Liderlik Kavramına Bakış

 • Öz Liderlik Felsefesi

 • Zihinsel Çeviklik

Modül 2

‘KoçVARİ’ Liderlik
 • İş Hayatında ‘Koç’luk Zihin Yapısının Performansa Etkisi

 • 5C Koçluk Modeli ve KoçVARİ Yönetici Davranış Göstergeleri

 • Koç VARİ Liderlik Boyutunun Sistem Etkisi

Modül 3

 ‘Güçlendiren Lider’
 • Güçlü Takımların Temeli

 • Eternal Felsefesi ‘Farklılıklar Hazinemdir’ Manifestosu

 • ‘Geri Bildirim & İleri Besleme’

 • Eternal Koçluk Felsefesi ‘Geribildirim Manifestosu’

 • Delegasyon

 • Eternal Koçluk Felsefesi ‘Delegasyon Manifestosu’

 • Değişim Dönemleri

 • Eternal Koçluk Felsefesi ‘Değişim Lideri Manifestosu’

bottom of page