top of page
İncil Çalışma Grubu

Yönetim Takımı Güçleniyor!

"Daha önce hiç sahip olmadığın bir şeye sahip olmak istiyorsan daha önce hiç yapmadığın bir şey yapmalısın."

N. Peseschkian

Bir organizasyonda ki insanların yetenek ve kaynakları kemik ve kaslar olarak düşünülürse, her takım üyesinin ve takımın güçlü yönleri her şeyin iyi çalışmasını sağlayan bağlayıcı dokudur.

Son yıllarda yapılan araştırmalar gösteriyor ki;

 • Güçlü yönlerinin farkına varmak bireyleri %7,8 daha verimli kılıyor

 • Bilinçli olarak güçlü yönlerine odaklanan takımlar ise   %12,5 daha yüksek verimlilik sergiliyorlar.

 • Özellikle ‘Yönetim Takım’larının kasları ne kadar güçlü olursa bu yapı her yöneticinin ekibine paralel olarak yayılarak sağlam temelleri oluşturarak olumluluk ve verimlilik dengelerinde sürdürülebilir bir artışa neden olur.

 'Yönetim Takımı Güçleniyor'  Sistem ve Takım Koçluğu bakış açısı ile yapılan workshop programı , Yönetim Takımı Üyeleri arasında iş birliği sağlamak, ortak amaç ve performans hedefleri oluşturmak ve iş ortakları ile etkin iş birliği ve iletişimi sağlamak için destek olur. Aynı zamanda takım ruhunu da geliştirmeyi hedeflemektedir.

Program Akışı:

Program Takım Güçleri Raporları ile Sistem ve Takım Koçluğu konusunda dünyanın en önde gelen kuruluşlarından sertifikalı ECMA danışmanları tarafından  rapor sonuçları göz önüne alınarak tasarlanan sistem koçluğu metotlarının kullanılması ile karşılıklı olarak belirlenecek zaman sürecine yayılacak şekilde uygulanır.

İlk İki günlük workshop sonunda katılımcılar; Yönetim Takımı Kültürü hakkında farklı bakış açıları ile takımın güçlü yönleri hakkında aşağıdaki bakış açılarının farkına varacaklardır:

 • Takımın paylaşılan karakter güçleri-kişilerin ortak en üst güçlü yönleri

 • Güçlü olarak temsil edilemeyen karakter özellikleri

 • İki faktörlü denge grafiği boyunca sergilenen takımın güçlü yönleri

 • Kişisel Liderlik güçleri

  • Kişisel olarak yapabilecekleri katkılar. Katkılar takım üyelerinin kişisel liderliklerini gösterebilecekleri yolları temsil eder. Takımın bakış açısı, kişilerin grubun karakter güçlerinin dengesine hangi katkıları getirebileceklerini belirtir.

 • Güç dinamikleri

  • Sinerji yaratma, çatışmaları çözme ve olumluluğu destekleme bakış açısını sağlar. Bir başkasının güçlü yönlerini anlamak takım üyeleri arasında olumlu ilişkileri destekler.

'Yönetim Takımı Güçleniyor' Workshop Çalışmasının sonunda katılımcılar;

 • İstenilen tüm sonuçlara ulaşmak için hem takım hem birey olarak sorumluluklarını belirleyip, birlikte hareket ederler,

 • Yönetici olarak YÖNETİM TAKIMININ performansı ve etkilerinin bütününü görürler,

 • Suçlama, tenkit. vb gibi takım toksinlerinin kullanılmasına izin vermezler.

bottom of page